"Selamat Menghidupkan 10 Ramadhan Terakhir 2017"

Cari Tips MOTIVASI Blog Lain Di Sini!

Custom Search

Wednesday, November 4, 2009

Haflah Wada' USIM Semester 1, 2009/2010

[Hidangan yang disediakan sendiri oleh HAA6 FKP]

[Para pelajar HAA6 FKP]

Terima kasih saya ucapkan kepada semua pelajar Universiti Sains Islam Malaysia dalam Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Dakwah kerana telah menganjurkan Haflah Wada' untuk semester ini. Tahniah saya ucapkan atas kerjasama kalian semua sepanjang perkongsian ilmu selama satu semester ini. Semoga Allah memberikan kemudahan buat antum selalu.

Jadikan perkongsian kitab2 yang kita bicarakan sebelum ini sebagai aplikasi dalam kehidupan. Makalah - makalah ilmiah yang sempat kita diskusikan bersama seperti kitab Ihya' Ulum Ad Din karangan Imam Ghazali, Adab Ad Dunya wa Din karangan Imam Mawardi, Mughni Muhtaj karangan Imam Khatib Syarbini rahimahumullah dan Fatwa Muassarah himpunan karangan Yusof Qardhawi hafizahullah, jadikannya sebagai pegangan dan cara kehidupan.

Semoga diberikan sinar baru setiap detik waktu dan kehidupan. Syabas dan tahniah!!!

[Tak jelas-sesi bersama pelajar HAA8]

[Jamuan bersama pelajar HAA 8]

[Bersama para pelajar HAA 5]

No comments: